เรามีประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี ในงานด้านก่อสร้างสระว่ายน้ำในเขตพื้นที่พัทยา:

ข้อมูลต่อไปนี้คือขั้นตอนในการก่อสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตของเรา :

 • ขุดดินในส่วนที่จะสร้างสระ
 • วางโครงสร้างของพื้นและผนังสระ ซึ่งจะเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด
 • ก่อผนังด้วยอิฐบล็อก
 • วางโครงเหล็กเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งห่างกันในระยะ 20 เซนติเมตร
 • เดินท่อ uPVC ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆและติดตั้งหลอดไฟในสระ
 • วางเหล็กกั้นข้าง (Shuttering)  หรือ ไม้อัดแผ่น (Plywood)เตรียมสำหรับเทคอนกรีตต่อไป
 • เทคอนกรีตผนังและพื้นสระ ขั้นตอนนี้รวมไปถึงการตรวจเช็คแรงดันของน้ำและวางระบบกันการรั่วซึม
 • ทาน้ำยาเคลือบผิวชนิดกันน้ำ กันซึม ก่อนปูกระเบื้อง
 • เราใช้กระเบื้องปูพื้น และยาแนว คุณภาพสูงจากบริษัทมุ่ยฟ้าในงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ
 • ล้างทำความสะอาดทรายที่ตกค้างในสระ และปูพื้นไม้หรือปูกระเบื้องรอบๆสระว่ายน้ำ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้บริการของเรา -  (เติมน้ำเข้าสระ, เปิดระบบใช้งาน, จัดทำระบบสารเคมีบำบัด รวมไปถึงการปรับสภาพน้ำให้มีค่าph และความเข้มข้นของ คลอรีนให้เหมาะสม, ล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ)
 
ระบบการหมุนเวียนของน้ำในสระ

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบการหมุนเวียนของน้ำในสระ (ระบบการกรอง) มีดังต่อไปนี้:

 • ช่วยทำให้น้ำในสระไหลหมุนเวียนผ่านเข้าไปยังเครื่องกรองน้ำ และเครื่องกรองน้ำจะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก หรือ ฝุ่นละออง ออกจากน้ำ

·        ช่วยทำให้สระว่ายน้ำใสสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก รวมไปถึงสารเคมีต่างๆที่ทำลายสภาพน้ำในสระ

·        ระบบกรองน้ำจะช่วยทำให้สระว่ายน้ำสะอาด ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีเศษขยะหรือฝุ่นละออง และป้องกันไม่ให้มีตะไคร่น้ำเกิดขึ้นได้

 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนของน้ำในสระมีดังต่อไปนี้:

 • ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มน้ำ รวมไปถึงการวางระบบท่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
 • ความถี่และระยะเวลาในการเปิดปั๊มให้ระบบทำงาน
 • ตำแหน่งของหัวจ่ายน้ำเข้าสระ
 • ประเภทและรูปแบบดีไซน์ของสระ
 • ปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นสภาพกระแสน้ำและสิ่งแวดล้อมบริเวณสระว่ายน้ำเป็นต้น

การออกแบบสระว่ายน้ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหมุนเวียนน้ำในสระ ซึ่งในบางครั้งเราอาจให้ความสำคัญกับดีไซน์และความสวยงามของสระมากเกินไป จนลืมคำนึงถึงโครงสร้างและรูปแบบที่ถูกต้อง การออกแบบสระว่ายน้ำที่ไม่คำนึงถึงรูปแบบโครงสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บันได ขึ้น-ลง สระ รวมไปถึงระบบจ่ายน้ำเข้าสระ ที่ถูกวิธี ผลกระทบที่ตามมาก็คือ น้ำในสระจะไม่สามรถไหลหมุนเวียนไปสู่ระบบกรองน้ำ ซึ่งส่งผลให้น้ำในบริเวณนั้นๆนิ่ง ไม่ไหลเข้าสู่ระบบการกรองและการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง


บริเวณที่มักเกิดตะไคร่น้ำเขียวในสระว่ายน้ำมีดังต่อไปนี้
:

 • ตามมุมต่างๆของสระ
 • ตามบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง หรืออุปกรณ์ใช้งานต่างๆ
 • บันได
 • บันไดขึ้น-ลง สระ, อุปกรณ์ตกแต่ง รวมไปถึงไฟประดับสระว่ายน้ำ
 • บริเวณ หรือ จุดที่ลึกที่สุดของสระ
Facebook Messenger
 
ไทย/ENG
 
20 year construction warranty
Fully trained staff
High quality materials
Daily construction updates
NO sub-contractors
Equipment training
Unique designs/sizes
Automatic systems
No hidden extras
 
 
Pool Chemicals 
 Swimming Pool Chemicals 
From 150 THB
 
 Hayward Super Pump  
From 17,500 THB
 
Hayward Aqua-rite salt system
 Hayward Salt System 
From 40,000 THB
 
 
  Emaux SC Series Pump 
From 10,000 THB
 Hayward Super II Pump
 Hayward Super II Pump 
From  21,000 THB
 
 LED Pool Lights 
From 4,000 THB
 
 
Emaux Salt Unit
 Emaux Salt Unit 
From 27,000 THB
  
Emaux Sand Filter
 Emaux Sand Filter 
From 7,500 THB
 
 

  
 
 
 
     

Pattaya Swimming Pools is the trading name of Rick Gards Construction Company Limited (0205557039897)
© 2011 - 2019 Pattaya Swimming Pools. All rights reserved.